Det, som før tog flere dage at få på plads, sker nu på blot få minutter

RPA kontor-robotter indregistrerer op til 350 køretøjer om dagen

Håndteringen af hvert køretøj skal oftest gå hurtigt, og Ejner Hessels medarbejdere skal operere med mange forskellige eksterne systemer. De mange indtastninger af data i forskellige systemer bliver nu håndteret af robotterne og sker automatisk.

Ejner Hessel er en stor organisation med et komplekst IT-landskab, mange eksterne datakilder og manuelle, tunge processer og løbende opdateringer af data. Witrics har hjulpet Ejner Hessel med at automatisere deres manuelle processer ved at bygge software-robotter – såkaldte ”digitale assistenter”.  De supporterer Ejner Hessels medarbejdere og sparer dermed både tid og penge.

Manuelle processer og mange eksterne datakilder
Ejner Hessels medarbejdere håndterer op til 350 køretøjer om dagen. Håndteringen af hvert køretøj skal oftest gå hurtigt, og Ejner Hessels medarbejdere skal operere med mange forskellige eksterne datakilder f.eks. bilproducenternes systemer, motorregistreret og SKAT, når de skal håndtere køretøjer.

De mange datakilder har gjort traditionel systemintegration umulig og øget kompleksiteten, hvilket resulterer i tunge og besværlige processer for Ejner Hessels medarbejdere, når hver personbil, varebil eller lastbil skal håndteres. Derfor har Ejner Hessel fået hjælp af Witrics til at udvikle digitale løsninger, der kan automatisere de manuelle processer.

Automatisering og digitale assistenter klarer nu det tunge, manuelle arbejde
Sammen med Ejner Hessel har Witrics automatiseret de manuelle processer og bygget ”digitale assistenter” – såkaldte software-robotter, der assisterer Ejner Hessels medarbejdere i deres arbejde. De mange indtastninger af data i forskellige systemer bliver nu håndteret af robotterne og sker automatisk.

De automatiserede processer har øget hastigheden i håndteringen af køretøjer markant således, at det, som før tog flere dage at få på plads, sker nu på blot få minutter.

For at sikre, at Ejner Hessels medarbejdere selv kan vedligeholde og videreudvikle deres digitale robotter, har Witrics hjulpet med oplæring og uddannelse af medarbejdere og sikret, at der er en fælles metode til både proces- og robot-udvikling. Det er nemlig vigtigt, at alle processer i virksomheden er standardiserede for at kunne optimere og automatisere dem. På den måde øges kendskabsgraden til processerne hos medarbejderne på tværs af virksomheden og forbedrer muligheden for, at kollegaer kan hjælpe hinanden og samtidig fjerne overflødige arbejdsgange, der bliver lavet besværligt eller flere gange af forskellige kollegaer.

Ejner Hessels medarbejdere har fået værktøjer til at udvikle, drifte og vedligeholde deres digitale robotassistenter selv. Samtidig har de nye kompetencer frigivet tid hos de medarbejdere, der før brugte lang tid på det manuelle arbejde, og derfor er der igangsat nye aktiviteter, der løfter forretningen og medarbejdernes kompetencer.

Den digitale transformation er i gang i Ejner Hessel. Skal vi hjælpe jer med at sætte skub i jeres?