Kalibrering af laboratoriepipetter uden menneskelig indblanding

TechVolvér og Witrics kombinerer digitale og fysiske robotter i laboratorier

Witrics sammen med tech-virksomheden TechVolvér udviklet en kombination af en software robot og en fysisk robot, hvor software robotten styrer en robotarm til kalibrering af laboratoriepipetter uden menneskelig indblanding. Det har forbedret nøjagtigheden i laboratorier og sparer dyrebar tid.

Robotarm håndterer nu pipetter
Nøjagtighed er vigtig, når der arbejdes i et laboratorium, hvor små menneskelige fejl kan betyde, at forsøg eller prøver kan blive forsinkede eller skal startes forfra. Derfor har Witrics i samarbejde med TechVolvér udviklet en digitalt styret robotarm, der kalibrerer pipetter i et lukket laboratoriemiljø uden menneskelig indblanding. Robotarmen aflaster medarbejdere i gentagne arbejdsprocedurer, sparer tid og øger nøjagtigheden Det, der før tog laboratoriemedarbejdere lang tid, og øgede risikoen for fejl, sker nu automatisk og fjernstyret.

Udsnit af kalibreringsløsningen, Calvolver

Hjælp fra UiPath 
Valget af teknologi er RPA-platformen fra UiPath, der flytter data fra overvågnings- og måleudstyr som fx vægte, temperatur, tryk samt IoT-enheder der bruges til at genkende enheder og samle registreringer i arbejdsmiljøet, hvor kalibreringen med pipetter foregår. Med denne samlende teknologi-løsning er det muligt at samkøre data fra overvågnings- og måleudstyr til det eksisterende kalibreringssystem og få robotarmen til selv at udføre kalibreringsarbejdet, omstille sig til nye opgaver og veje, måle og overvåge.

Denne unikke kombination af en fysisk robot og digital robot er den første af sin slags – og det er vi stolte af i Witrics.

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om, hvad vi kan hjælpe jer med.