RPA case: Newsec droppede Business Cases og fokuserede på Time-to-market

Ejendomsadministration sektoren mangler ressourcer. Som løsning til dette har Newsec investeret i RPA teknologi. RPA viste sig hurtigt at være en god beslutning eftersom Newsec hurtigt droppede at lave business cases, da gevinsten hver gang var stor og tydelig. 

Opsummering af RPA case hos Newsec

  • Newsec har etableret deres egen RPA afdeling
  • Langt over 100 kontorrobotter i drift på 1½ år
  • Løsning til ressourcemangel
  • Øget effektivitet
  • Hurtig ROI (return on investment)

Newsec administrerer ca. 4.000 ejendomme i Danmark og har brugt robotics til at automatisere mange af deres processer. Witrics har hjulpet Newsec med at bygge deres første RPA robotter til systemet Unik Bolig 4, samt trænet og udviklet Newsec’s egne medarbejdere.

Mangel på over 4.000 medarbejdere i ejendomsbranchen

Ejendomsbranchen mangler ressourcer til at kunne forvalte ejendomme. Ejendom Danmark estimerer at der er mangler over 4.000 medarbejdere til at adminstrere bygninger.

Newsec  beskæftiger mere end 500 mennesker inden for administration af  ejendomme. Newsecs medarbejdere håndterer registrering af lejekontrakter, lejevarslinger og reguleringer, varsling af skatter og afgifter, varme- og fællesregnskaber samt udveksler informationer med ejere, lejere og driftsledere på daglig basis.

For at håndtere den generelle ressource udfordring i ejendomsbranchen så Newsec et behov for at gentænke deres forretning med brug af robot automatisering. Derfor kontaktede de Witrics, som nu har hjulpet Newsec i gang med at automatisere deres manuelle processer, så medarbejderne ikke længere skal bruge dyrebar tid på fx indhentning og indtastning af data.

Store fordele af arbejdet med RPA

Automatiseringen af de administrative processer har givet hurtige gevinster hos Newsec.

  • Øget kvalitet
  • Øget Throughput (Robotterne arbejder 24/7)
  • Effekten af robotterne kunne ses få dage efter
  • Investeringen var hurtigt tilbagebetalt

Digitale virtuelle assistenter og 100% fokus på digital transformation 

 Witrics har hjulpet Newsec med at bygge deres første digitale robotter, også kaldet  ”virtuel assistenter”, der hjælper medarbejderne i deres daglige arbejde ved at automatisere virksomhedens manuelle processer. De automatiserede processer frigiver tid til flere værdigivende opgaver, giver store besparelser og gladere medarbejdere.

Witrics har trænet og uddannet Newsecs medarbejdere, så de selv kan udvikle, drifte og vedligeholde deres virtuelle assistenter. Newsec har nu 6 dedikerede medarbejdere, der har fuldt fokus på automatisering af virksomhedens forretningsprocesser og har udviklet over 100 robotter på kun 1½ år. Robotter, der nu assisterer medarbejdere inden for alle forretningsområder i virksomheden.

Det viste sig hurtigt at være en god forretning af udvikle software robotter for Newsec. Derfor gik Newsec bort fra at arbejde business cases med en dokumenteret effekt til at nedsætte time-to-market. I følge afdelingsdirektør Thomas Heide fra Newsec, skyldtes dette en hurtig ROI (Return on investment) og at gevinsterne altid var store.

Derudover omlagde Newsec deres proces fra idé til beslutning, således at de kunne koncentrere sig om løsningerne og få sat software robotterne i produktion hurtigst muligt.

Har I også udfordringer med tunge, manuelle processer, som I ville ønske, skete automatisk? Så kontakt Witrics til en Proof-of-Concept dag, hvor vi kommer og viser jer, hvordan I kan få gavn af kontorrobotter i jeres forretning.

AKTUELT tilbud. Førpris: 5999,-

Skriv til os om RPA? Dit behov? Demo? UiPath kurser?