Lad intelligente datamodeller give jer ny indsigt og viden om jeres forretning

Kunstig Intelligens

Hos Witrics er vi optaget af konstant at lave forbedringer, og at arbejdet i din virksomhed bliver gjort så let som muligt. Vi er klar til at hjælpe din forretning ind i en ny digital tidsalder, hvor vi i stigende grad kan få computere til at udføre komplekse opgaver, som tidligere kun var muligt af mennesker. Vi følger med tidens udvikling og benytter forskellige former for læring og kunstig intelligens til at håndtere og digitalisere opgaver, som tidligere krævede menneskelig viden og indsigt.

Uanset om teknologien gør det muligt, holder vi hos Witrics fast i, at det er forretningen, der afgør hvor – og i hvor høj grad – digital intelligens skal udnyttes. Der er en række områder, der med rette fokus kan skabe værdi, bl.a.:

Forudsig kundeadfærd

Ud fra bestemte mønstre i kundeadfærd og data-registreringer er der gode muligheder for at opbygge en logik, der kan hjælpe med at forudsige bestemte hændelser. På den måde kan I blive proaktive på områder, hvor I i dag er reaktive.

Lad computeren svare

Med computerkraft kan I give hurtigere svar til jeres kunder og endda lære jeres computer at give præcise tilbagemeldinger til dine kunder ud fra deres henvendelse. Baseret på medarbejderes svar og input kan computeren blive klogere og klogere og dermed give mere og mere præcise – automatiserede – svar.

Optimér jeres arbejdsgange

Ved at arbejde med intelligente modeller for jeres arbejdsprocesser eller monitorering af bestemte målepunkter, kan I få indsigt i, om jeres arbejdsgange fungerer optimalt.