Planlægning, overblik over fælles data og økonomisk indsigt er afgørende for god forretningsdrift

ERP - Enterprise Resource Planning

I Danmark har ERP-systemer en lang historie og er en standard term inden for IT, som vedrører økonomi, logistik, produktion, osv. Det er i mange virksomheder hjertet af forretningssystemer og kernen i økonomistyring af hele forretningen. Det har i mange år været lig med store projekter og lange implementeringsforløb at implementere nyt ERP, men det vil Witrics ændre synet på.

Sådan ser vi på ERP
Hos Witrics har vi mange medarbejdere, der har lang erfaring med at implementere ERP-systemer sammen med vores kunder.  Efter vores mening er tiden kommet til at tænke ERP på nye måder. Vi tror på, at fundamentet skal være på plads for et succesfuldt projekt. Det betyder, at vi sammen med vores kunder klart har defineret, hvad ERP-systemet er mest velegnet til, inden vi begynder at arbejde med det.

Når vi designer vores kunders løsning, laver vi et samlet overblik over processer og løsningsområder, der er velegnet til ERP-systemet. Dette er for at sikre bred accept af løsningen i organisationen. Vi tager udgangspunkt i forretningens processer og kombinerer disse med mulighederne i standardapplikationen. Det giver synlige og hurtige gevinster.

 

Microsoft Dynamics 365
I tæt sammen med vores kunder arbejder vi på at skabe den bedste ERP-løsning baseret på Microsoft Dynamics 365. Vi søger altid efter forretningsområder, hvor systemet løfter forretningen videre og giver medarbejderne større glæde og tilfredshed i deres arbejde.

At arbejde med Microsoft Dynamics 365 platformen giver gode muligheder for at arbejde med løbende forbedringer af processer i virksomheden. Platformen har tilstrækkelig fleksibilitet og funktionalitet til at starte med få områder og lægge mere og mere på efterhånden, som organisationen er klar til dette. Vi arbejder ofte med løbende forbedringer og trinvis tager vores kunder nye områder med ind i løsningen. Desuden er integrationsmulighederne til omkringliggende systemer mange, hvilket giver rigtig gode muligheder for at bruge platformen, der hvor det giver mening, og lade være, hvor det ikke gør.

Værdien i ERP
Værdien af ERP kan ses i forbedringer som f.eks. forbedret datakvalitet (ét sted), forbedret lagerstyring og logistik, planlægning af produktion, afrapportering og automatiseringer ved indtastning af data m.m. Generelt er ERP-systemet med til at skabe værdi de steder, hvor den sparer virksomheden tid, forbedre kvaliteten og øger produktiviteten.