Vi hjælper dig med at samle og anvende information fra alle hjørner af din forretning

IoT - Internet of Things

Hos Witrics er IoT ikke længere noget vi taler om, men noget vi implementerer i samarbejde med vores kunder. Vores dygtige medarbejdere har lavet modeller, der kombinerer data fra en række sensorer og meget forskelligt udstyr i virksomheden. Det giver et stærkt beslutningsgrundlag for medarbejdere og ledelse til løbende at lave forbedringer og optimere forretningen. 

Der er i dag næsten ingen grænser for, hvad man kan koble til internettet. I mange år har vi alle benyttet os af computere og telefoner på internettet, men mange andre ”ting”, så som biler, maskiner, køleskabe, droner osv. er i dag også koblet op til internettet. Teknologien til at koble sig på internettet bliver konstant billigere og billigere og “mindre og mindre”.

Det kan derfor være værdifuldt for din virksomhed at kigge på mulighederne i IoT, da det kan give dig en indsigt og viden om din forretning, som du ikke tidligere har haft. Det kan sagtens være, at du allerede har sensorerne i din virksomhed, man bare ikke er aktiveret dem eller koblet dem sammen.

Her er nogle eksempler på anvendelsesmuligheder:

  • Overvågning (areal, lager antal, adgang)
  • Måling (mængder, flow, temperatur, fugtighed, rystelser, CO2)
  • Sporing (vare-flow, kvalitet, GPS, højde)
  • Dosering (niveau-styring, flow, vægt, kørselsoptimering)
  • Forudsigelser (vedligeholdelse, produktionsstop, spild, procesoptimering)

Én ting er at koble ting sammen digitalt. Hvad der dog er endnu vigtigere er, at det skal give mening for jeres organisation. Det er det, vi i Witrics er eksperter i at hjælpe med.